www.kleinod.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Společnost Kleinod - svatební dům Praha, s.r.o. se sídlem Praha-Šeberov, Šeberov, Pouchova 348 , IČ 27617971 , Společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka: C 119269 , jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno a příjmení,

adresu,

telefon,

emailovou adresu,

text zprávy nebo poptávky služeb

2. Jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Kleinod - svatební dům Praha, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Kleinod - svatební dům Praha, s.r.o. , nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:

FIREMNIWEB.CZ s.r.o., IČ 06466052, se sídlem Korunní 2206/127, 130 00 PRAHA 3, VINOHRADY, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. Značka C 282657,

případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.